Kunst in de Tuinen 2017 - Expositie Exmorra

Afgelopen jaar was van 14 mei tot eind augustus een grote variatie kunst van 22 kunstenaars te bewonderen in en rond de tuinen in Exmorra. Na een succesvolle opening op 14 mei 2016 van “It Eksmoarster Rûntsje” en de expositie “Kunst in de Tuinen” zijn wij van “Beleef Exmorra” , na de vele positieve reacties van bezoekers, kunstenaars en bewoners, van plan om ook komend jaar de unieke expositie Kunst in de Tuinen te organiseren. Voor een overzicht van de kunstenaars uit 2016 klikt u op “Kunst in de Tuinen 2016”

Wij zoeken voor de komende editie kunstenaars die hun werk willen tentoonstellen in een van de tuinen gelegen aan de wandelroute “It Eksmoarster Rûntsje”. Het werk moet natuurlijk voor buiten geschikt zijn. Een mooi groot kunstwerk als eye-catcher zou geweldig zijn, maar ook voor klein werk is plek en altijd een passende locatie te vinden. Meld u aan voor 31 januari 2017 via onderstaand formulier of mail naar info@beleefexmorra.nl De voorwaarden staan helemaal onderaan vermeld.

Aanmeldformulier Kunst in de Tuinen 2017

Naam *

Naam Atelier / Galerie

Adres *

Postcode Plaats *

Telefoon *

E-mail *

Website

Discipline / Techniek

Omschrijving (Maximaal 250 tekens )

Foto ( jpg-formaat - goede kwaliteit - niet groter dan 3 mb )

Ik accepteer de Algemene Voorwaarden Kunst in de Tuinen 2017

Algemene Voorwaarden Kunst in de Tuinen 2017

Kunst in de Tuinen is een onderdeel van It Eksmoarster Rûntsje, wordt georganiseerd en valt onder verantwoording van Beleef Exmorra, een onderdeel van het Dorpsbelang te Exmorra.
De opening van de expositie “Kunst in de Tuinen“ vindt plaats op zaterdag 22 april 2017 om 10.00 uur. De expositie zal afgesloten worden op zaterdag 12 augustus 2017 om 17.00 uur.
Hieronder treft u de voorwaarden voor Kunst in de Tuinen 2017.

 1. Data van het evenement wordt door de organisatie vastgesteld. De data kunnen door omstandigheden aangepast worden. Iedereen wordt hiervan ruim van tevoren geïnformeerd.
 2. Locaties worden geregeld door de organisatie. De locatie en kunst worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de kunstenaar. De organisatie heeft echter een doorslaggevende stem.
 3. De kunstenaar krijgt tijdig de contactgegevens van de locatie-houder.
 4. De organisatie zorgt voor promotiemateriaal, Facebook en andere media.
 5. De organisatie zorgt voor een passende opening van de expositie.
 6. De organisatie heeft het recht om de door deelnemend kunstenaar aangeleverde tekst- en beeldmateriaal ook te gebruiken voor de overige PR-activiteiten.
 7. De organisatie heeft het recht om de ingediende teksten en foto’s aan te passen ten behoeve van alle uitingen van “It Eksmoarster Rûntsje”
 8. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade.
 1. Een deelnemer is een kunstenaar, (amateur of professional) die zich heeft aangemeld voor deelname aan “Kunst in de Tuinen”, wiens deelname is geaccepteerd door de selectiecommissie en die het deelname geld heeft overgemaakt aan de organisatie.
 2. Het deelname-bedrag bedraagt € 25,00. Na toelating van de organisatie ontvangt de deelnemer een factuur. Na ontvangst van het openstaande bedrag is deelname definitief.
 3. De deelnemer krijgt een locatie toegewezen. Dit gaat altijd in overleg met en na goedkeuring van de organisatie.
 4. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inrichting op zijn locatie. Dit gaat altijd in overleg met de locatie-houder.
 5. De deelnemer blijft zelf verantwoordelijk voor zijn kunstwerk en regelt zelf de eventuele verkoop.
 6. Het wordt op prijs gesteld dat de deelnemer aanwezig is tijdens de opening op zaterdag   22 april 2017 om 10.00 uur
 1. De locatie is in één van de beschikbare tuinen in Exmorra of op een open locatie op gemeentegrond.
 2. De locatie-houder hoort van de organisatie welke kunstenaar komt exposeren.
 3. De locatie-houder overlegt met de kunstenaar over de wijze van inrichten.
 4. De locatie-houder geeft de kunstenaar voldoende tijd om het kunstwerk te plaatsen voor zaterdag 22 april 2017
 5. De expositie eindigt op zaterdag 12 augustus om 17.00 uur. De kunstenaar zal in overleg met de locatie-houder een afspraak maken om het kunstwerk op te halen.
 6. De locatie-houder erkent dat de organisatie geen aansprakelijkheid heeft over hetgeen zich afspeelt op de locatie gedurende de expositie.
 1. De organisatie of locatie-houder is op generlei wijze aansprakelijk voor breuk, beschadiging, ontvreemding etc. van geëxposeerde kunstwerken. Indien gewenst, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een passende verzekering. De organisatie is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade aan materialen of letsel van personen in verband met dit evenement.