Kunst in de Tuinen 2017 - Expositie Exmorra

Afgelopen zomer kon u weer genieten van de unieke expositie “Kunst in de Tuinen”.
Tijdens de 2e editie exposeerden maar liefst 24 kunstenaars hun kunstwerken in de tuinen van Exmorra. Unieke spiegelmozaïeken van Kunstwerkplaats SMOEL die de horizon steeds op eigen wijze wisten te vangen, strakke vormen uit cortenstaal…..verschillende technieken en materialen vormden figuratieve en abstracte kunst van onder andere hout, steen en glas. Noem het maar op.

Meer dan 30 grote en kleine kunstobjecten waren te bewonderen in de buitenlucht en tuinen van bewoners op de wandelroute vol kunst, cultuur en natuur “It Eksmoarster Rûntsje”.

Ook in 2018 willen wij weer “Kunst in de Tuinen” Organiseren. 
Wij zoeken voor de komende editie kunstenaars die hun werk willen tentoonstellen in een van de tuinen gelegen aan de wandelroute “It Eksmoarster Rûntsje”. Het werk moet natuurlijk voor buiten geschikt zijn.
Een mooi groot kunstwerk als eye-catcher zou geweldig zijn, maar ook voor klein werk is plek en altijd een passende locatie te vinden.
Meld u aan voor 31 januari 2018 via onderstaand formulier of mail naar info@beleefexmorra.nl De voorwaarden staan helemaal onderaan vermeld.

Aanmeldformulier Kunst in de Tuinen 2018

Naam *

Naam Atelier / Galerie

Adres *

Postcode Plaats *

Telefoon *

E-mail *

Website

Discipline / Techniek

Omschrijving (Maximaal 250 tekens )

Foto ( jpg-formaat - goede kwaliteit - niet groter dan 3 mb )

Ik accepteer de Algemene Voorwaarden Kunst in de Tuinen 2018

Algemene Voorwaarden Kunst in de Tuinen 2018

Kunst in de Tuinen is een onderdeel van It Eksmoarster Rûntsje, wordt georganiseerd en valt onder verantwoording van Beleef Exmorra, een onderdeel van het Dorpsbelang te Exmorra.
De opening van de expositie “Kunst in de Tuinen“ vindt plaats op zaterdag 9 juni 2018. De expositie zal afgesloten worden op vrijdag 10 augustus 2018 om 17.00 uur.
Hieronder treft u de voorwaarden voor Kunst in de Tuinen 2018.

 1. Data van het evenement wordt door de organisatie vastgesteld. De data kunnen door omstandigheden aangepast worden. Iedereen wordt hiervan ruim van tevoren geïnformeerd.
 2. Locaties worden geregeld door de organisatie. De locatie en kunst worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de kunstenaar. De organisatie heeft echter een doorslaggevende stem.
 3. De kunstenaar krijgt tijdig de contactgegevens van de locatie-houder.
 4. De organisatie zorgt voor promotiemateriaal, Facebook en andere media.
 5. De organisatie zorgt voor een passende opening van de expositie.
 6. De organisatie heeft het recht om de door deelnemend kunstenaar aangeleverde tekst- en beeldmateriaal ook te gebruiken voor de overige PR-activiteiten.
 7. De organisatie heeft het recht om de ingediende teksten en foto’s aan te passen ten behoeve van alle uitingen van “It Eksmoarster Rûntsje”
 8. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade.
 9. De organisatie kan door omstandigheden het evenement aflasten. De deelnemers worden tijdig geïnformeerd en eventueel betaalde deelnamekosten zullen worden gerestitueerd.
 1. Een deelnemer is een kunstenaar, (amateur of professional) die zich heeft aangemeld voor deelname aan “Kunst in de Tuinen”, wiens deelname is geaccepteerd door de selectiecommissie en die het deelname geld heeft overgemaakt aan de organisatie.
 2. Het deelname-bedrag bedraagt € 25,00. Na toelating van de organisatie ontvangt de deelnemer een factuur. Na ontvangst van het openstaande bedrag is deelname definitief.
 3. De deelnemer krijgt een locatie toegewezen. Dit gaat altijd in overleg met en na goedkeuring van de organisatie.
 4. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inrichting op zijn locatie. Dit gaat altijd in overleg met de locatie-houder.
 5. De deelnemer blijft zelf verantwoordelijk voor zijn kunstwerk en regelt zelf de eventuele verkoop.
 6. Het wordt op prijs gesteld dat de deelnemer aanwezig is tijdens de opening op zaterdag 9 juni 2018
 1. De locatie is in één van de beschikbare tuinen in Exmorra of op een open locatie op gemeentegrond.
 2. De locatie-houder hoort van de organisatie welke kunstenaar komt exposeren.
 3. De locatie-houder overlegt met de kunstenaar over de wijze van inrichten.
 4. De locatie-houder geeft de kunstenaar voldoende tijd om het kunstwerk te plaatsen voor zaterdag 9 juni 2018
 5. De expositie eindigt op vrijdag 10 augustus om 17.00 uur. De kunstenaar zal in overleg met de locatie-houder een afspraak maken om het kunstwerk op te halen.
 6. De locatie-houder erkent dat de organisatie geen aansprakelijkheid heeft over hetgeen zich afspeelt op de locatie gedurende de expositie.
 1. De organisatie of locatie-houder is op generlei wijze aansprakelijk voor breuk, beschadiging, ontvreemding etc. van geëxposeerde kunstwerken. Indien gewenst, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een passende verzekering. De organisatie is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade aan materialen of letsel van personen in verband met dit evenement.