Algemene Voorwaarden Kunst in de Tuinen 2022

Kunst in de Tuinen is een onderdeel van It Eksmoarster Rûntsje, wordt georganiseerd en valt onder verantwoording van Beleef Exmorra, een onderdeel van het Dorpsbelang te Exmorra. De opening van de expositie “Kunst in de Tuinen“ vindt plaats op zaterdag 14 mei 2022. De expositie zal afgesloten worden op vrijdag 5 augustus 2022 om 17.00 uur.

 1. ORGANISATIE
  1. Data van het evenement wordt door de organisatie vastgesteld. De data kunnen door omstandigheden aangepast worden. Iedereen wordt hiervan ruim van tevoren geïnformeerd.
  1. Locaties worden geregeld door de organisatie. De locatie en kunst worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de kunstenaar. De organisatie heeft echter een doorslaggevende stem.
  1. De kunstenaar krijgt tijdig de contactgegevens van de locatie-houder.
  1. De organisatie zorgt voor promotiemateriaal zoals poster, flyers, Facebook en andere media.
  1. De organisatie zorgt voor een passende opening van de expositie.
  1. De organisatie heeft het recht om de door deelnemend kunstenaar aangeleverde tekst- en beeldmateriaal ook te gebruiken voor de overige PR-activiteiten.
  1. De organisatie heeft het recht om de ingediende teksten en foto’s aan te passen ten behoeve van alle uitingen van “Kunst in de Tuinen”
  1. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade.
  1. De organisatie kan door omstandigheden het evenement aflasten. De deelnemers worden tijdig geïnformeerd en eventueel betaalde deelnamekosten zullen worden gerestitueerd.
 1. DEELNEMER
  1. Een deelnemer is een kunstenaar, (amateur of professional) die zich heeft aangemeld voor deelname aan “Kunst in de Tuinen”, wiens deelname is geaccepteerd door de selectiecommissie en die het deelname-bedrag heeft overgemaakt aan de organisatie.
  1. Het deelname-bedrag bedraagt € 35,00. Na toelating van de organisatie ontvangt de deelnemer een factuur. Na ontvangst van het openstaande bedrag is deelname definitief.
  1. De deelnemer krijgt een locatie toegewezen. Dit gaat altijd in overleg met en na goedkeuring van de organisatie.
  1. Beleef Exmorra info@beleefexmorra.nlDe deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inrichting op zijn locatie. Dit gaat altijd in overleg met de locatie-houder.
  1. De deelnemer blijft zelf verantwoordelijk voor zijn kunstwerk en regelt zelf de eventuele verkoop. Er zullen dus ook geen commissie-kosten in rekening worden gebracht.
  1. Bij eventuele verkoop heeft het de voorkeur om het kunstwerk na de expositie op te laten halen door de koper. Anders dient de deelnemer voor een vervangend gelijkwaardig kunstwerk te zorgen.
  1. Het wordt op prijs gesteld dat de deelnemer aanwezig is tijdens de opening op zaterdag 14 mei 2022.
 1. EXPOSITIELOCATIE
  1. De locatie is in één van de beschikbare tuinen in Exmorra of op een open locatie op gemeentegrond.
  1. De locatie-houder hoort van de organisatie welke kunstenaar komt exposeren.
  1. De locatie-houder overlegt met de kunstenaar over de wijze van inrichten.
  1. De locatie-houder geeft de kunstenaar voldoende tijd om het kunstwerk te plaatsen voor zaterdag 14 mei 2022.
  1. De expositie eindigt op vrijdag 5 augustus 2022 om 17.00 uur. De kunstenaar zal in overleg met de locatie-houder een afspraak maken om het kunstwerk op te halen.
  1. De locatie-houder erkent dat de organisatie geen aansprakelijkheid heeft over hetgeen zich afspeelt op de locatie gedurende de expositie.
 1. AANSPRAKELIJKHEID
 1. De organisatie of locatie-houder is op generlei wijze aansprakelijk voor breuk, beschadiging, ontvreemding etc. van geëxposeerde kunstwerken. Indien gewenst, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een passende verzekering. De organisatie is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade aan materialen of letsel van personen in verband met dit evenement.
 1. Na aanmelding zullen de deelnemer en locatie-houder voor ondertekening van de Algemene Voorwaarden worden gevraagd.