Op dit moment zijn er werkzaamheden aan het riool en herinrichting van de Dorpsstraat in Exmorra.
Het verkeer zal hier natuurlijk hinder van ondervinden en samen met de gemeente en de uitvoerder wordt gewerkt om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Beleef Exmorra zal proberen zo goed mogelijk de huidige stand van de werkzaamheden in beeld te brengen.
Zo kan iedereen de bereikbaarheid van Exmorra bekijken.
Hou rekening met het werkverkeer en enig oponthoud.