Geschiedenis van de de Spintol poppenhuizen.

In 1977 werd de Stichting “de Kaie ta Nocht” opgericht. De leden runden een kunstnijverheidswinkeltje De Spintol aan de dorpsstraat 39 in een pand wat eigendom was van de gemeente Wûnseradiel. De stichting kon dit pand huren.
Alle leden konden daar hun handwerken en kunst verkopen of tentoonstellen. Elk jaar was er in de achterkamer een speciale tentoonstelling over de hobby van één van de leden.

De Spintol PoppenhuizenIn 1986 werden voor het 10 jarig bestaan deze poppenhuizen gemaakt.
Het was een gezamenlijk project en alle leden deden mee. Het was tevens een sociaal project.
Er werden vier huizen gebouwd alles zelf gemaakt.
Zo kwam er een burger- en een herenhuis, Hindelooper kamer en een dorpscafé met bovenzaal. Ook het hûske ontbreekt niet.
Deze huizen geven een inkijkje van rond de 20e eeuw in Friesland.
Alles aan de poppenhuizen is dus door de leden zelfgemaakt. De poppen, meubelen, lampen, kakstoel. Het vaandel van de muziekvereniging in het Dorpscafé, kachels, het aardewerk en het schilderwerk.
Deze poppenhuizen zijn uniek door hun afmeting.

De opening werd in 1987 verricht door de toenmalige wethouder Tjebbe Hettinga van de gemeente Wûnseradiel “met de woorden wie het kleine niet eert, doet het grote verkeerd”.

Toen in 2012 De Spintol en dus ook het winkeltje de deur moest sluiten was er in het dorp geen geschikte plaats te vinden voor deze bijzondere poppenhuizen. Na een oproep in het programma Hea van de Omrop Fryslân op tv wilde het Museum voor Kerkelijke kunst in Workum de poppenhuizen graag tentoonstellen en die kregen ze in bruikleen.

In 2016 sloot ook dit museum de deuren en daardoor moesten de poppenhuizen er weer weggehaald worden. Er was verder geen plek beschikbaar.
Maar een aantal enthousiaste mensen sommige nog van het eerste uur, vonden het eeuwig zonde als de botte bijl er in moest en de poppenhuizen naar de stort werden afgevoerd. Het is toch een stuk erfgoed.
Zo werd er een opslag plaats gevonden waar ze tijdelijk konden blijven.
Er werd hard gewerkt en gelobbyd.

Zo ontstond in 2017 “Stichting de Spintol Poppenhuizen”.De Spintol Poppenhuizen
Het doel was dat deze poppenhuizen weer terug kwamen in Exmorra, waar ze ook thuis horen. Ze weer tentoon te stellen zodat een ieder er weer van kan genieten.

Na grondige renovatie in 2018 zijn de voorheen – ook landelijke – bekende poppenhuizen weer vrij te bezichtigen.
Maar voordat ze geplaatst konden worden moesten zowel een ruimte gecreëerd en het interieur aangepast worden.
We hebben samen met vele vrijwilligers deze klus grotendeels geklaard.
Er moest wel veel materiaal aangeschaft worden voor de renovatie.
Verder moest deze nieuwe huurlocatie ook voorzien worden van verlichting …..enz.De Spintol Poppenhuizen 

“De Golle”
Dorpstraat 70
8759LE Exmorra

Open: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Groepen op afspraak (rolstoel vriendelijk)

Voor meer informatie
Gerard van de Hel
spintol@beleefexmorra.nl
Tel: 0515-574959

Bent u ook van mening dat “De Spintol Poppenhuizen” moeten blijven bestaan?
Dan zijn we op zoek naar u, dus…. wordt vriend van de poppenhuizen.
U kunt vriend worden voor minimaal € 10,00 per jaar of kiezen voor een eenmalige bijdrage.

Aanmelden gaat eenvoudig via onderstaand formulier en is geheel vrijblijvend.